Stacks Image 444
MIĘDZY NARODOWA BEZPŁATNA INFOLINIA 24-GODZINNA
Dzięki międzynarodowej Infolinii Serwisowej 00800 - 830 810 00 i możliwości komunikacji przez internet, sieć STOP iD jest dostępna przez cały czas na całym świecie. Można w niej sprawdzić pochodzenie urządzenia, zgłosić kradzież lub zinwentaryzować urządzenia na stanie
Stacks Image 463
MIĘDZYNARODOWA BAZA DANYCH
www.euro-id.com

Chroń swoje urządzenia i zarządzaj własnością za pomocą osobistej bazy danych. Opracowanie bazy danych jest możliwe również offline za pomocą pliku do pobrania.

Użytkownik sieci STOP iD otrzymuje własne hasło i dane dostępowe. Dzięki temu można od razu zmienić status zarejestrowanego sprzętu: zgubiony – skradziony – znaleziony!
Zaleta: znalazca sprzętu lub policja wprowadza numer identyfikacyjny do naszej ogólnie dostępnej bazy danych online i dowiaduje się, czy urządzenie jest poszukiwane. W tym miejscu jest on również kierowany na bezpłatną infolinię w celu przekazania lub uzyskania informacji.
Prowadzimy oddziały w ponad 18 krajach i jesteśmy silnym partnerem międzynarodowym dla naszych klientów.